Niemieckie zbrodnie nierozliczone

dołącz do akcji

Pobierz, Podpisz
i Prześlij

LAT
0
Miesiące
0

Od tylu lat Polska domaga się sprawiedliwości

#RozliczaMyNiemców

Kwestie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia za straty osobowe i materialne wyrządzone Narodowi Polskiemu przez Niemcy podczas II wojny światowej po upływie niemal 80 lat od zakończenia tego konfliktu nie doczekały się skutecznego i satysfakcjonującego rozwiązania.

Bierzemy sprawy we własne ręce i rozpoczynamy obywatelską inicjatywę #RozliczaMyNiemców! Dzięki zaproponowanemu przez nas projektowi ustawy, zobligujemy Polski Rząd do corocznego sprawozdania przed Narodem Polskim z podejmowanych działań prowadzących do rozliczenia niemieckich zbrodni.

Razem możemy zmienić historię!

Reparacje niemieckie są tematem, który wciąż wywołuje kontrowersje i pozostaje nierozwiązany. Nasza organizacja zdecydowała się podjąć działania mające na celu przywrócenie sprawiedliwości historycznej. Chcemy zapewnić głos tym, którzy doznali strat i krzywdy w wyniku wojny oraz okupacji niemieckiej