Niemieckie zbrodnie nierozliczone

/
Pobierz

Pobierz

Dołącz do naszej akcji! Zostań wolontariuszem!
ZbierajMy podpisy i rozliczMy wspólnie Niemców!

O sukcesie inicjatywy obywatelskiej #RozliczaMyNiemcow
zadecyduje zaangażowanie wolontariuszy.
Potrzebujemy zebrać 100 000 podpisów! 
Pobierz, podpisz i prześlij na adres:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków.