Niemieckie zbrodnie nierozliczone

/
Wesprzyj

Wesprzyj

Wspomóż nas finansowo, abyśmy mogli prowadzić działania w Polsce oraz poza granicami

Wpłać darowiznę


Wesprzyj zbiórkę

Kwestie reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia za straty osobowe i materialne wyrządzone Narodowi Polskiemu przez Niemcy podczas II wojny światowej po upływie niemal 80 lat od zakończenia tego konfliktu nie doczekały się stosownego i satysfakcjonującego rozwiązania. Dlatego postanowiliśmy wziąć sprawy we własne ręce i doprowadzić w ramach akcji #RozliczaMyNiemców do nowelizacji ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

Korzystając z prawa obywateli do inicjatywy ustawodawczej, o której mowa w art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzamy zebrać wymaganą (co najmniej 100 tys.) liczbę podpisów pod zmianą ww. ustawy. Proponowana przez nas nowelizacja zobowiązuje rząd do regularnego, corocznego informowania Sejmu i Senatu – a co za tym idzie również opinii publicznej – o postępach prowadzonych przez siebie działań w celu rozliczenia strat wojennych zadanych Państwu Polskiemu i jego obywatelom w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Zmiana ustawy nie pociągnie za sobą żadnych dodatkowych dla podatnika kosztów. Da jednak Polakom możliwość wglądu i kontroli prowadzonego przez rządzących procesu, a w rezultacie będzie motywować Radę Ministrów do aktywnego działania na rzecz uzyskania przez obywateli zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone przez Niemców.

Ponieważ od momentu rejestracji komitetu mamy zaledwie 3 miesiące na złożenie projektu z wymaganymi podpisami, musimy zintensyfikować działania. Potrzeba bowiem minimum 100 tys. podpisów! Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie, by odpowiednio zorganizować całą akcję.

Pozyskane fundusze będą wydatkowane na opłacenie kosztów kampanii informacyjnej, takich jak:

  • banery i reklama akcji w mediach społecznościowych, by poinformować o zbiórce jak największą liczbę osób
  • gadżety reklamowe
  • namioty dla punktów zbierania podpisów
  • transport, w tym paliwo
  • nagłośnienie.

Dzięki Państwa datkom będziemy mogli działać skutecznie i zakończyć inicjatywę #RozliczaMyNiemców sukcesem! Dziękujemy za okazane nam poparcie!